Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu funkcjonuje od kilkudziesięciu lat.  Z przekazów ustnych wiadomo, że inicjatorem założenia szkoły był pan Tadeusz Kozłowski, który został zamordowany przez NKWD w Katyniu. Jego śmierć upamiętnia tablica zamieszczona w Kościele Parafialnym w Gąbine poświęcona Zamęczonym Oficerom Polskim w Katyniu, Miednoje i Charkowie. Zajęcia odbywały się w drewnianej szkole, która przetrwała do lat 70-tych.
W roku 1971 szkoła otrzymała do dyspozycji nowy budynek. Mieszczą się w nim sale lekcyjne, biblioteka, czytelnia, szatnia oraz sala do ćwiczeń. Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły był Wacław Szewczyk. Funkcję tę sprawował do stycznia 1967r. po nim kierownictwo szkoły kolejno obejmowali: Józef Mierzejewski, Blandyna Harlejczyk, Wiesław Bednarski, Anna Szewczyk, Barbara Gudin, Barbara Michalak, Wojciech Sawicki. Od 1992r. do chwili obecnej funkcję dyrektora sprawuje pani Ewa Chrząszczewska. Długoletnimi nauczycielami byli: Wanda Szewczyk, Zdzisław Nowakowski, Cezaria Kulikowska, Zofia Kunikowska, Jadwiga Cicholc, Janina Fortuna, Jolanta Michalska, Genowefa Krukowska, Wiesława Piotrowska, Janina Bisiorek. Wieloletnimi pracownikami obsługi były małżeństwa: Ireny i Władysława Tarków oraz Zofii i Tadeusza Wojtalewiczów. Dotychczas szkolne mury opuściło ponad 1400 absolwentów.