LOP - opiekun p. Henryka Kwiatkowska

 Uczniowie w okresie zimowym zajmują się dokarmianiem ptaków, pielęgnują kwiaty na korytarzu szkolnym i przed szkołą. Uczniowie biorą udział w Akcjach Sprzątania Świata, przygotowują apele dotyczące ochrony środowiska, prowadzona jest edukacja ekologiczna. Bierzemy udział w konkursach, w których osiągamy znaczące sukcesy.

SKO -   opiekun  p. Agnieszka Siemieniak

 Poprzez przynależność do SKO dzieci uczą się oszczędzania i umiejętnego gospodarowania zasobami pieniężnymi.