SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodniczący: Kacper Rachubiński kl. VII

Zastępca: Martyna Chrząszczewska kl. VII

Skarbnik: Mateusz Tomasik kl. V

Opiekunem SU jest p. Agnieszka Siemieniak i Monika Trybuł