15 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej w Borkach odbył się już X jubileuszowy Gminny Konkurs pod hasłem „Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”.

W części sprawnościowej rywalizowali między sobą uczniowie klas trzecich z wszystkich szkół podstawowych gminy Gąbin. Naszą szkołę reprezentowały Ada Marciniak, Ala Marciniak, Maja Wróblewska i Maja Kacprzak. W części plastycznej uczennica klasy VII Paulina Przybyszewska namalowała ilustrację do książki Kornela Makuszyńskiego „Przygody Koziołka Matołka”, za którą została wyróżniona. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które oddają wspaniałą atmosferę współzawodnictwa i zabawy.

Ada podczas rzucania kulami z papieru do celu.

Paulina w trakcie wykonywania pracy plastycznej.

Prezentacja wyróżnionych prac (druga od lewej Paulina Przybyszewska).

Wręczanie nagród uczestnikom konkursu przez p. Alicję Kamińską

Pani dyrektor składa gratulacje wszystkim uczestnikom.

Przeciąganie liny (po lewej stronie Maja Kacprzak).